Welcome to Hezelah – a blog about the harmony of the body, mind, and soul.

To achieve harmony, we must communicate with our body, calm and open the mind and discover who we are and what makes us happy.

“Mens sana in corpore sano,” a Latin phrase translated as “a healthy mind in a healthy body” expresses the importance of self-care and nicely describes my starting point.

Health is the most important, and we should naturally focus more on it. Still, many people take their health for granted and think of it only when they are unwell. Then they usually use instant solutions and, after a while, they are up again. The circle continues until it becomes too late.

I used to lead a similar lifestyle. Work pressure, stress, lack of physical activity, inadequate nutrition, ignorance of body signs and then problems related to digestion, sleep, fatigue, lack of energy, mood swings, allergies, and food intolerance, among others. All these lead to a vicious circle from which it is difficult to escape without changes, and for that, we have to delve deep, re-examine each cell, remove blockages and rediscover ourselves again.

What I am revealing and working on is the harmony of the body, mind, and soul. I believe that is the way to be healthy and happy. The harmony is the road and lifelong learning. Each day is a chance for a fresh step on that road, and every step is different. But the goal is to continue learning and believing that we are where we should be and to trust life we are leading.

We all strive for health and happiness, and everyone has their definition of the same. Still, there is something that is common, and that is the feeling; the feeling of health, happiness, and fulfillment. A great eye-opener is the realization that a feeling is something that depends on us and that we are capable of controlling and influencing it.

Our power and strength are much bigger than we think. We are able not only to improve ourselves but also to influence the world and people around us and with our examples encourage others to live a better, healthier and happier life. I like the one from Gandhi: “be the change you want to see in the world” and want to add: “be the energy you want to attract into your life.”

All we have is now. The past has passed, and we cannot change it. The future is yet to come. We can only act now and here, influencing our body, mind, and soul. We all need to start somewhere, and the first step is not the easy one, but the first step towards healthier and happier self is the most important one.

If you change the way you look at things, the things you look at change.

– Wayne Dyer –

Through Hezelah I want to share what I’ve learned and what I’m learning and want to focus on three essential elements to achieve the wellbeing and harmony – body, mind, and soul.

Read more:

About Body     About Mind     About Soul

 

HRVATSKI
Dobro došli na Hezelah – blog o usklađenosti tijela, uma i duše.

Kako bi postigli usklađenost, moramo naučiti komunicirati sa vlastitim tijelom, smiriti i otvoriti um, a potom i otkriti tko smo mi u duši, što nas ispunjava i čini sretnima.

“Mens sana in corpore sano”, latinski izraz preveden kao “zdrav duh u zdravom tijelu” govori koliko je važno brinuti se o sebi i lijepo opisuje moju početnu točku. Zdravlje je ono najbitnije pa nekako prirodno dođe da je to ono čemu bi trebali posvetiti najviše pažnje. No ipak, mnogi zdravlje uzimaju zdravo za gotovo i sjete ga se samo kad zaboli. Tada često koriste instant rješenja i nakon nekog vremena opet su u pogonu. I tako u krug sve dok se više ne da popraviti.

I sama sam nekad tako. Posao, pritisak, stres, nedostatak fizičke aktivnosti, neprilagođena prehrana, ignoriranje signala tijela i onda problemi sa probavom, spavanjem, umorom, nedostatkom energije, raspoloženjem, alergijama, netolerancijom, i tako dalje. Sve to vodi u začarani krug iz kojeg je teško izaći bez promjena i zato moramo zaviriti duboko, preispitati svaku stijenku, ukloniti blokade i ponovno otkriti sebe.

Ono što otkrivam i na čemu radim je harmonija tijela, uma i duše jer smatram da samo tako možemo biti zdravi i sretni. Harmonija je put i cjeloživotno učenje. Svaki dan je prilika za novi korak na tom putu i svaki korak je drugačiji, ali cilj je nastaviti učiti, vjerovati da smo tamo gdje trebamo biti i vjerovati životu.

Svi mi težimo zdravlju i sreći i svatko ima vlastitu definiciju istoga, ali jedno je svima zajedničko i to je težnja prema osjećaju. Osjećaju zdravlja, sreće i ispunjenosti. Jako bitna spoznaja je upravo spoznaja da je osjećaj nešto što ovisi o nama i da smo ga sposobni kontrolirati i na njega utjecati.

Naša vlastita moć i snaga puno je veća nego što mislimo. Sposobni smo, ne samo mijenjati sebe na bolje, već utjecati i na svijet i ljude oko nas te našim primjerima poticati druge na bolji, zdraviji i sretniji život. Jako volim onu Gandhijevu: ”budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu” i dodajem: ”budi energija koju želiš privući u svoj život”.

Sve što imamo je sada. Prošlost je prošla i ne možemo je promijeniti. Budućnost tek dolazi. Možemo djelovati samo sada i ovdje, utječući na naše tijelo, um i dušu. Svi moramo od nekud krenuti i prvi korak nije lagan, ali prvi korak prema zdravijoj i sretnijoj verziji sebe je najvažniji korak kojeg ćete napraviti. 

Ako promijenite način na koji gledate, ono što gledate će se promijeniti.

– Wayne Dyer –

Kroz Hezelah želim dijeliti ono što sam naučila i što tek učim i želim se fokusirati na 3 bitne stavke za postizanje blagostanja i usklađenosti – tijelo, um i dušu. 

Pročitajte više:

O tijelu – Body     O umu – Mind     O duši – Soul